Grafische Bedrijfsfondsen (GBF)

Opdracht: ondersteuning communicatie voor de afdeling Marketing, Verkoop & Communicatie en de afdeling HR.
Doel: intern en extern bekendheid geven aan de naamswijziging en verzelfstandiging van deze pensioenuitvoeringsorganisatie.
Periode: oktober tot en met december 2011