Juconi

Opdracht: een nieuwe folder over Plan Padrino, een soort pleegouder plan voor straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika.
Doel: nieuwe donateurs werven voor Plan Padrino.
Periode: 2008