Nationaal MS Fonds

Opdracht: direct mail brief met op de achterkant alle relevante informatie over het Nationaal MS Fonds.
Doel: nieuwe donateurs werven.
Periode: november 2009