Stinafo

Opdracht: analyseren oude mailings en opzet voor verbeterde mailings voor 2012.
Doel: meer respons op direct mail acties voor deze fondsenwervende instelling.
Periode: oktober 2011 tot heden

Opdracht: schrijf een nieuwe folder én een nieuwe direct mail brief voor Stinafo, fonds voor het gehandicapte kind.
Doel: zo veel mogelijk nieuwe donateurs werven.
Periode: 2010

Ook: herschrijven van de teksten van dm-brieven aan bestaande donateurs (januarimailing, junimailing en oktobermailing).
Doel: respons verhogen van mailings aan donateurs (huislijst).
Periode: 2009