Timeos pensioendiensten

Opdracht: ondersteuning communicatie voor de afdeling Marketing, Verkoop & Communicatie (externe communicatie) en de afdeling HR (interne communicatie).

Praktisch: interne nieuwsbrieven schrijven, persberichten, jaarverslag, brieven aan
werkgevers en deelnemers over pensioen, interviews voor pensioenmagazine, brochures, webteksten etc.

Doel: intern en extern bekendheid geven aan de naamswijziging en verzelfstandiging van deze pensioenuitvoeringsorganisatie.
Periode: december 2011 tot heden